ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนัด สุขพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางน้อย พันธ์จันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3