ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
เอกสารการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารการสอน สำหรับเด็กพิเศษ นะครับ เหมาะสำหรับเด็กเรียนร่วม หรือเด็กแอลดี ครับ แบ่ง ดังนี้
1.ฟอนต์ลายจุดดาวน์โหลดที่ลิงค์ -->
ดาวน์โหลดเอกสาร
2.ฟอนต์ลายไทยแบบอาลักษณ์ดาวน์โหลดที่ลิงค์ -->ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดตั้งแบบฟอนต์เสร็จแล้วค่อยเปิดแบบฝึกในการทดลองนะครับ
ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดคัดลายมือ ป.1  -->ดาวน์โหลดตรงนี้
ดาวน์โหลด แบบฝึกอ่านแบบแจกลูก  -->ดาวน์โหลดตรงนี้
ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดประสมคำ ป 1 -->ดาวน์โหลดตรงนี้
ดาวน์แบบฝึกอ่าน/เขียนแม่ก กา -->ดาวน์โหลดตรงนี้
แบบฝึกอ่าน/เขียนสระ
ชุดที่  1 -->ดาวน์โหลดแบบฝึกอ่าน/เขียน ตรงนี้เลยครับ

ชุดที่ 2 --> ดาวน์โหลดแบบฝึกอ่าน/เขียน ตรงนี้เลยครับ
ชุดที่  3  --> ดาวน์โหลดแบบฝึกอ่าน/เขียน ตรงนี้เลยครับ
ชุดที่  4  -->ดาวน์โหลดแบบฝึกอ่าน/เขียน ตรงนี้เลยครับ 
ชุดที่  5  -->ดาวน์โหลดแบบฝึกอ่าน/เขียน ตรงนี้เลยครับ 
ชุดที่ 6  -->ดาวน์โหลดแบบฝึกอ่าน/เขียน ตรงนี้เลยครับ 
ชุดที่ 7  -->ดาวน์โหลดแบบฝึกอ่าน/เขียน ตรงนี้เลยครับ