ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือการทำวิทยฐานะ
คู่มือการทำวิทยฐานะ(สายผู้สอน)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
คู่มือการทำวิทยฐานะ(สายผู้บริหาร)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
หนังสือ กคศ.การทำวิทยฐานะเชิงประจักษ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.83 KB
หลักเกณฑ์เชิงประจักษ์(ชำนาญการพิเศษ) ครูผู้สอน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.63 KB
หลักเกณฑ์เชิงประจักษ์(เชี่ยวชาญ) ครูผู้สอน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.39 KB
แบบคำขอ ก.ค.ศ.1(ดีเด่น)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.03 KB
แบบ ก.ค.ศ.2(ดีเด่น)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.38 KB
แบบ ก.ค.ศ.3/1(ดีเด่น)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.07 KB
แบบ ก.ค.ศ.3/3(ดีเด่น)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.37 KB
แบบ ก.ค.ศ.3/2(ดีเด่น)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.81 KB
แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.55 KB